LIONS QUEST POLSKA

Sztuka dojrzewania 10-14 lat

Sztuka dojrzewania pomaga młodzieży w trudnym czasie dorastania, wyposaża w umiejętności chroniące przed złym wpływem środowiska i służy propagowaniu zachowań prospołecznych.

Między 10 a 14 rokiem życia przychodzi trudny czas, gdy kształtuje się rola nastolatków w grupie rówieśniczej, środowisku. Ten proces nie jest łatwy ani dla dzieci, ani też dla rodziców i nauczycieli. Sztuka dojrzewania programu Lions Quest pomaga ten proces zrozumieć, ułatwia wejście w dorosłość w pełni świadomie i dobrze do niej przygotowuje.

Program Sztuka dojrzewania realizowany jest w Polsce od 2004 r., na świecie od 1984 r., wdrożono go w ponad 100 krajach, przetłumaczono na ponad 40 języków. Jego założenia oparte są na edukacji społeczno-emocjonalnej (SEL –  Social and Emotional Learning).

Nauczyciel, po warsztatach przeprowadzonych przez certyfikowanego trenera programu Sztuki dojrzewania, wraz z dyrekcją szkoły, rodzicami i dziećmi przystępują do wspólnej pracy z programem. 

Sztuka dojrzewania: uczy i przygotowuje  do świadomej dorosłości, służy kształtowaniu charakteru młodszych nastolatków, jest programem nastawionym na promocję zachowań akceptowanych społecznie oraz rozwój umiejętności pomagających w wyborze właściwych postaw życiowych wolnych od wszelkich używek.

Wartości jakie propaguje program:

 • samodyscyplina
 • poczucie własnej wartości
 • dbałość o zdrowie swoje i innych
 • uczciwość
 • życie wolne od uzależnień
 • odpowiedzialność za siebie i otoczenie
 • odwaga
 • szacunek do siebie i innych

Umiejętności jakich nabywają uczniowie:

 • stawianie granic negatywnemu wpływowi rówieśników - asertywność
 • świadome podejmowanie mądrych decyzji i ponoszenie ich konsekwencji
 • panowanie nad emocjami, bez agresji
 • lepsza komunikacja z otoczeniem – słuchanie innych i precyzyjne wyrażanie swoich opinii
 • współpraca z kolegami, rodziną, środowiskiem
 • analiza i rozwiązywanie konfliktów w sposób dojrzały, pokojowy
 • docenienie wartość życia rodzinnego, duma z tradycji rodzinnych
 • zauważenie potrzeb innych i chęć niesienia pomocy
 • poszanowania zdrowia swojego i innych, także poprzez odmawianie stosowania używek
 • stawiania i realizowania celów życiowych

Włączenie rodziców we współpracę w procesie prowadzenia programu Sztuka dojrzewania, wpływa na osiągnięcie lepszych rezultatów. Rodzice, dla których przeznaczony jest oddzielny podręcznik, wzbogacony o porady na temat potrzeb rozwojowych młodszych nastolatków, mogą poczuć się bardziej świadomymi tego co dzieje się z ich dzieckiem, pomóc mu przejść przez nastoletni czas wyposażeni w wiedzę i umiejętności. Efektem powinna być silniejsza więź z dzieckiem.

Służą temu również, przewidziane w programie, współne spotkania uczniów i nauczycieli z rodzicami oraz zajęcia programowe.

Cechy programu LQ Sztuka dojrzewania:

 • oparty na naukowych podstawach
 • sprawdzony w działaniu
 • z dobrze ocenianymi efektami
 • dostosowany do lokalnych warunków
 • wieloskładnikowy
 • pozytywnie nastawiony wychowawczo
 • wspiera rodziców
 • uczy pracy w grupie
 • udostępnia informacje o szkodliwości używek
 • wspomaga pozytywne relacje między szkołą a nauczycielami
 • wzmacnia efekty nauczania
 • udostępnia kompleksowo przygotowane, atrakcyjne podręczniki
 • służy promocji sukcesu w szkole i życiu.

Cele Sztuki dojrzewania wypływają z założeń edukacji społeczno-emocjonalnej (SEL) i mieszczą się w obszarze osobistym, społecznym i emocjonalnym. 

Czas trwania: program składa się ze 108 scenariuszy lekcji, które mogą być realizowane w trwającym dziewięć tygodni cyklu, kilku miesięcy lub przepracowane w czasie pełnego, trzyletniego szkolenia w kolejnych latach.

Nauczyciel może też realizować program skrócony składający się z mniejszej liczby wybranych lekcji.

Konstrukcja narzędzi pozwala na wybór czasu i tematyki najbardziej pożądanej w danej społeczności klasowej, grupie rówieśniczej czy środowiskowej i pracę tylko w tym wybranym obszarze. Doświadczenie pokazuje, że najlepsze rezultaty przynosi jednak długofalowa praca, najlepiej jednocześnie we wszystkich klasach w szkole, a także we wszystkich szkołach danej miejscowości czy okręgu szkolnym.

Do pomocy rodzice, nauczyciel i uczeń - otrzymują komplety podręczników i materiałów zawierających informacje niezbędne do przeprowadzania lekcji wychowawczych.

Interaktywne Formy realizacji

 • praca w grupach
 • dyskusje
 • rozwiązywanie zadań
 • gry
 • nagrania video
 • prace plastyczne
 • prezentacje
 • ćwiczenia, także z rodzicami
 • nagrody, certyfikaty, drobne upominki
 • spotkania z rodzicami, nauczycielami

Podręczniki programu

 

Lekcja przykładowa

 


 

 

AKTUALNOŚCI
LIONS QUEST
POLSKA

Archiwum

Każde dziecko potrzebuje:
stałej, dobrej relacji z troskliwymi i kochającymi dorosłymi,
bezpiecznego miejsca do nauki i dorastania,
zdrowego startu, by wieść zdrowe życie,
ważnych umiejętności nabywanych w efektywnym i atrakcyjnym procesie nauczania,
poczucia, że jest użyteczne społecznie.
I że jest kochane!

Rick Little twórca Quest International Międzynarodowy autorytet w sprawach młodzieży, założyciel International Youth Foundation
 
UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

Aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.