LIONS QUEST POLSKA

Edukacja społeczno-emocjonalna SEL

Lions Quest, profilaktyczno-wychowawczy program z zakresu profilaktyki uniwersalnej, opiera się na założeniach i zasadach edukacji społeczno-emocjonalnej (SEL), wypracowanych w ramach CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning), organizację non-profit skupiającą instytucje naukowe prowadzące badania nad wychowaniem.

Edukacja społeczno-emocjonalna to proces pozwalający dzieciom i dorosłym:

 • zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do zrozumienia emocji własnych i cudzych
 • nauczyć się zarządzania emocjami
 • wyznaczyć i osiągnąć pozytywne cele
 • odczuwać i wyrażać empatię w stosunku do innych
 • podejmować odpowiedzialne decyzje

Środowiska oświatowe stworzyły zasady edukacji społeczno-emocjonalnej (SEL – Social and Emotional Learning) zauważając negatywne skutki pomijania w toku edukacji niezwykle ważnej sfery życia, a mianowicie - emocji.

Obecnie podkreśla się narastanie niepokojących zjawisk w życiu dzieci i młodzieży: agresji - także wobec najbliższych, przemocy,  wzrost liczby nerwic i depresji, rosnącą liczbę coraz młodszych osób zażywających narkotyki i inne używki.

SEL pozwala wyposażyć dzieci i młodzież, a także ich rodziców czy opiekunów, w wiedzę i umiejętności zmniejszające te niepożądane zjawiska. Pokazują to wyniki badań i przeprowadzana systematycznie ewaluacja programu

SEL nie jest pojedynczym programem ani metodą nauczania.Obejmuje skoordynowane strategie w klasach, szkołach, domach i społecznościach. Pracuje na linii dom-szkoła-społeczność.

 

 

Włączenie rodziców we współpracę w procesie prowadzenia programu wpływa na osiągnięcie lepszych rezultatów. Mogą poczuć się bardziej świadomymi tego co dzieje się z ich dzieckiem, pomóc mu przejść przez nastoletni czas wyposażeni w praktyczną wiedzę i umiejętności. Efektem powinna być silniejsza więź z dzieckiem, a dziecko dobrze radzącym sobie w dorosłości człowiekiem.

Cel edukacji społeczno-emocjonalnej  to prawidłowy rozwój kompetencji dzieci i młodzieży w obszarach:

społecznym

 • rozwój umiejętności komunikacyjnych i motywacyjnych
 • kształtowanie samodyscypliny, współpracy i współdziałania w grupie
 • uświadomienie młodzieży szkodliwości zażywania wszelkich używek
 • radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych

 osobistym

 • kształtowanie poczucia własnej wartości
 • umiejętność wyrażania siebie w różnych formach działalności
 • nauka odpowiedzialnego podejmowania decyzji

emocjonalnym

 • poznanie technik radzenia sobie z własnymi emocjami
 • nabycie umiejętności oceny oraz rozwiązywania problemów i konfliktów
 • rozwijanie empatii i wrażliwości społecznej 

SEL oraz realizujący go Lions Quest, poprzez ułatwianie zrozumienia swoich emocji  przez dzieci i młodzież pozwala im:

 • poprawić relacje z rówieśnikami, rodzicami, osobami dorosłymi
 • zwiększyć samoświadomość i wiarę w swoje możliwości
 • podejmować decyzje w sposób bardziej odpowiedzialny,

a w konsekwencji daje możliwość lepszego funkcjonowania w rodzinie, środowisku rówieśników i społeczeństwie.  

SEL pomaga uczyć:

 • jak radzić sobie z trudnymi zagadnieniami w życiu
 • jak lepiej funkcjonować w rodzinie, szkole, społeczności
 • jak uniknąć narkotyków i alkoholu, znęcania się
 • jak radzić sobie z agresją
 • jak dokonywać właściwych wyborów
 • jak lepiej rozumieć swoje emocje, także w trudnych sytuacjach
 • jak szanować zdrowie swoje i innych
 • jak być dumnym z tradycji rodzinnych i swojego lokalnego środowiska
 • jak opierać się przemocy zarówno w rodzinie jak i środowisku rówieśników

 

Wartości jakie propaguje program:

 • samodyscyplina
 • poczucie własnej wartości
 • dbałość o zdrowie swoje i innych
 • uczciwość
 • życie wolne od uzależnień
 • odpowiedzialność za siebie i otoczenie
 • odwaga
 • szacunek do siebie i innych

Umiejętności jakich nabywają uczniowie:

 • stawianie granic negatywnemu wpływowi rówieśników - asertywność
 • świadome podejmowanie mądrych decyzji
 • panowanie nad emocjami, bez agresji
 • lepsza komunikacja z otoczeniem – słuchanie innych i precyzyjne wyrażanie swoich opinii
 • współpraca z kolegami, rodziną, środowiskiem
 • analiza i rozwiązywanie konfliktów w sposób dojrzały, pokojowy
 • docenienie wartość życia rodzinnego, duma z tradycji rodzinnych
 • zauważenie potrzeb innych i chęć niesienia pomocy
 • poszanowania zdrowia swojego i innych, także poprzez odmawianie stosowania używek
 • stawiania i realizowania celów życiowych

 

AKTUALNOŚCI
LIONS QUEST
POLSKA

Archiwum

Każde dziecko potrzebuje:
stałej, dobrej relacji z troskliwymi i kochającymi dorosłymi,
bezpiecznego miejsca do nauki i dorastania,
zdrowego startu, by wieść zdrowe życie,
ważnych umiejętności nabywanych w efektywnym i atrakcyjnym procesie nauczania,
poczucia, że jest użyteczne społecznie.
I że jest kochane!

Rick Little twórca Quest International Międzynarodowy autorytet w sprawach młodzieży, założyciel International Youth Foundation
 
UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

Aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.