LIONS QUEST POLSKA

konferencja online 23-24 sierpnia

Szkoła jako środowisko stymulujące kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów – budowanie, oddziaływanie, wspieranie

 

Lions Clubs International Foundation, Stowarzyszenie Okręg 121 Polska MSKL oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w dwudniowej konferencji online.


CEL konferencji: wzbogacenie wiedzy nauczycieli oraz zaproszonych gości na temat sposobów pracy w obszarze kształtowania umiejętności życiowych uczniów oraz profilaktyki pozytywnej.
 
Wystawiamy mailowe zaswiadczenia potwierdzajace udział w konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny                                                                                                    ZAPISY NA KONFERENCJĘ


Termin: 23-24 sierpnia 2021

Godziny: 16:00-20:00


PROGRAM

poniedziałek 23 sierpnia 2021

16:00-16:20 otwarcie konferencjiHanna Sobiech – Dyrektor Programu Lions Quest Polska, Anna Werno - Gubernator Okręgu 121 Polska, Teresa Kosiarek – moderator konferencji

16:20-17:00 dr Sławomir Śliwa – wykład: Wzmacnianie kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów jako jedna z form profilaktyki pozytywnej

17:00-17:40 Krystyna Dąbek – wykład: Wychowanie jak wyzwanie. Aktualizacja procesu wychowania

17:40-18:00 przerwa

18:00-18:30 Rozmowa Ekspertów – otwarte pytania wiążące się z tytułem konferencji i głównymi celami Lions Quest

18:30-18:40 przerwa techniczna na logowanie do warsztatów

18:40-19:40 warsztaty równoległe (proszę wybrać w zgłoszeniu)

      Teresa Kosiarek - Warto wiedzieć co kieruje naszym działaniem - o wartościach w wartościowym ćwiczeniu
      Krystyna Dąbek - Garść radości, szczypta złości - jak to jest z tym zachowaniem w klasie
      Agnieszka Balicka - Szczęśliwy nauczyciel to szczęśliwy uczeń, czyli o doskonaleniu kompetencji społeczno-emocjonalnych
     
u dorosłych
      Monika Data - "Sztuka słuchania" - jak słuchać, żeby słyszeć i nie zapominać?

19:40-19:50 logowanie na główną salę

19:50-20:00 podsumowanie
 
wtorek 24 sierpnia 2021

16:00-16:10 powitanie

16:10-16:45 prof. Mariusz Jędrzejko – wykład: Neurodydaktyka i neuropsychologia oraz teorie cyberzaburzeń jako wsparcie nowoczesnego procesu edukacji

16:45-17:20 Teresa Kosiarek – wykład: Małymi krokami do wielkich zmian – jak rozumieć siebie i odnaleźć swoje życiowe szanse

17:20-18:00 Tomasz Garstka - Mit pozytywnej samooceny. Poczucie własnej wartości a poczucie kompetencji

18:00-18:20 przerwa

18:20-18:50 spotkanie na ekranie, czyli WAŻNE PYTANIA i ODPOWIEDZI - dzielenie się dobrą praktyką, doświadczeniem działającymi i niedziałającymi sposobami pracy z uczniami w zakresie rozwiązań metodycznych dotyczących tematyki konferencji oraz celów i zadań Lions Quest

18:50-19:00 przerwa techniczna na logowanie do warsztatów

19:00- 20:00 warsztaty równoległe (proszę wybrać w zgłoszeniu)

      Teresa Kosiarek - Warto wiedzieć co kieruje naszym działaniem - o wartościach w wartościowym ćwiczeniu
      Krystyna Dąbek - Garść radości, szczypta złości - jak to jest z tym zachowaniem w klasie
      Agnieszka Balicka - Szczęśliwy nauczyciel to szczęśliwy uczeń, czyli o doskonaleniu kompetencji społeczno-emocjonalnych
     
u dorosłych
      Monika Data - "Sztuka słuchania" - jak słuchać, żeby słyszeć i nie zapominać?

20:00-20:10 logowanie na główną salę

20:10-20:20 - zakończenie konferencji - Hanna Sobiech – Dyrektor Programu Lions Quest Polska, Teresa Kosiarek – moderator konferencji


Konferencja jest podzielona na część plenarną (wykłady) i warsztatową. Uczestnicy wybierają 2 warsztaty, jeden w pierwszym dniu, drugi w drugim dniu. Osoby które zgłoszą się na konferencję otrzymają maila z linkiem do logowania oraz dalsze instrukcje. Zapisy na warsztaty zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Program konferencji może ulec zmianie.


ZAPISY NA KONFERENCJĘ

Osoba do kontaktu: Hanna Sobiech – Dyrektor Programu Lions Quest Polska - h.sobiech@lions-quest.org.pl


OPISY WYKŁADÓW i WARSZTATÓW

Wykłady – część plenarna

Mariusz Jędrzejko
Neurodydaktyka i neuropsychologia oraz teorie cyberzaburzeń jako wsparcie nowoczesnego
procesu edukacji.
Jak funkcjonują młode mózgi w dobie cyfrowego przeciążenia – w jaki sposób technologie cyfrowe zaburzają proces uczenia się oraz zapamiętywania – w jaki sposób można modelować relacje dzieci-technologie cyfrowe – jak neurodydaktyka i neuropsychologia mogą wspomagać procesy edukacyjne w szkole – co motywuje dziecko do nauki i jak to wzbudzać – wskazówki dla skutecznej edukacji oraz profilaktyki, również wykorzystując elementy programu profilaktycznego Lions Quest.

Sławomir Śliwa
Wzmacnianie kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów jako jedna z form profilaktyki
pozytywnej
Wykład dotyczy uwarunkowań podstaw profesjonalnej profilaktyki bazującej na wzmacnianiu czynników chroniących w kontekście wzmacniania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci -uczniów. Autor w oparciu o sprawdzone strategie oddziaływań profilaktycznych, również w odniesieniu do programu profilaktycznego Lion Quest, przedstawi jakie działania warto podejmować w szkole i jakie działania są efektywne i skuteczne, uwzględniając pozytywne nurty rozwoju dzieci i młodzieży.

Krystyna Dąbek
Wychowanie jako wyzwanie. Aktualizacja procesu wychowania
Edukacja i wychowanie jako dwa procesy naturalnie wpisane w aktywność szkolną dziecka i nauczyciela, dyskurs na temat wychowania jako dynamicznej i permanentnej relacji międzyludzkiej, codzienność jako podłoże budowania relacji i wychowania dla przyszłości, możliwości poznania, rozumienia, wiedzy i zmiany w warsztacie pracy nauczyciela/wychowawcy, wychowanie współczesnych dzieci we współczesnej szkole.

Teresa Kosiarek
Małymi krokami do wielkich zmian - jak rozumieć siebie i innych, aby odnaleźć swoje życiowe szanse
W życiu nie warto robić wszystkiego, warto za to robić rzeczy ważne i właściwe. Dlatego tak istotne jest, aby zauważać i minimalizować, a najlepiej usuwać to, co nie jest warte tak cennego w życiu czasu. Autostradą możesz pojechać szybciej, ale każdą drogą dotrzesz do celu, jeśli tylko usuniesz z niej rozmaite przeszkody. Wybierz więc jakieś istotne pole swojej aktywności, związane z ważną dla Ciebie rolą życiową i zobacz, gdzie tkwią te przeszkody, dlaczego nie pozwalają Ci rozwinąć skrzydeł i wyraźnie spowalniają drogę do nakreślonego celu (sukcesu). Zaraz potem ustal, co możesz zrobić, aby te przeszkody zniknęły. I zrób to. Rób zawsze dwie rzeczy – jakie? Na te i inne pytania będziemy poszukiwać odpowiedzi podczas wykładu – wspólnej refleksji nad życiowymi okazjami, relacjami i trudnymi sytuacjami. Wszystko po to, aby lepiej rozumieć siebie i innych, i jeszcze lepiej wspierać dzieci i młodzież w ich rozwoju.

Tomasz Garstka
Mit pozytywnej samooceny. Poczucie własnej wartości a poczucie kompetencji
Kształtowanie kompetencji psychospołecznych uczniów, kojarzone jest często z umacnianiem ich poczucia własnej wartości. Podejście takie ma gwarantować zmniejszenie niepokojących zjawisk związanych z agresją rówieśniczą, a jednocześnie sprzyjać polepszeniu efektów uczenia się w szkole. A co mówią na ten temat wyniki badań? Podczas wystąpienia przedstawione zostaną dość powszechne nieuzasadnione przekonania o sprawczej roli wzmacniania samooceny w podwyższaniu kompetencji uczniowskich i psychospołecznych oraz fakty dotyczące kształtowanych kompetencji i samooceny. Gdy ukształtowanie poczucia własnej wartości jest celem i wartością programu wychowawczo-profilaktycznego, warto poznać dane, które pozwolą efektywniej go realizować w oparciu o dowody naukowe z prawdziwie naukowej psychologii.

WARSZTATY

Agnieszka Balicka
Szczęśliwy nauczyciel to szczęśliwy uczeń, czyli o doskonaleniu kompetencji społeczno-emocjonalnych
u dorosłych
Dobrze rozwinięte kompetencje społeczno – emocjonalne sprawiają, że mamy większą samomotywację, doświadczamy mniejszej ilości stresu i lęku, osiągamy sukcesy i czujemy się szczęśliwi. Podczas warsztatów odpowiemy sobie na pytanie, czy rodzimy się z tymi kompetencjami i jak w praktyczny sposób możemy je u siebie doskonalić.

Monika Data
"Sztuka słuchania" - jak słuchać, żeby słyszeć i nie zapominać?
Słuchanie jest jedną z form komunikacji umożliwiającą rozwój społeczny. Czy edukacja szkolna poświęca odpowiednią ilość czasu, aby uczniowie zdobyli tę umiejętność na zajęciach? Czy rodzice uczą umiejętności słuchania swoje własne dzieci? Skuteczne słuchanie jest podstawą rozwijania relacji. Sposoby na skuteczne słuchanie u dzieci i dorosłych w celu utrzymania dobrych relacji z innymi. 

Krystyna Dąbek
Garść radości, szczypta złości – jak to jest z tym zachowaniem w klasie
Rozszerzanie się dziecięcego świata, środowisko wychowawcze szkoły, jego potencjał i zagrożenia, budowanie relacji wychowawczej w klasie, nauczyciel i dziecko twórcami klimatu wychowawczego klasy, narzędzia, metody.

Teresa Kosiarek
Warto wiedzieć co kieruje naszym działaniem - o wartościach w wartościowym ćwiczeniu
Czy zgodzisz się ze mną, że wiedza o sobie, rozumienie i wyrażanie w sposób właściwy (społecznie akceptowalny) swoich emocji, zachowań, wartości, którymi kierujemy się w życiu daje nam poczucie pewności siebie w różnych sytuacjach, pomaga osiągnąć wewnętrzny spokój, harmonię, dojrzałość emocjonalna i często to, do czego tak naprawdę wszyscy dążymy – szczęście. Jeśli rozumiemy swoje emocje, zachowania, postawy łatwiej nam zrozumieć innych. Zapraszam na warsztat o wartościach. Dokonamy wspólnie autorefleksji, jakie wartości są dla każdego z Państwa naprawdę ważne, jak spostrzegają nas inni przez pryzmat wartości, postaw, zachowań, którymi emanujemy na zewnątrz i co możemy zrobić, aby lepiej jeszcze komunikować się ze sobą i z innymi.
(Bardzo proszę o przygotowanie na zajęcia on-line 3-4 kartek A4 i długopisu na swoim stoliku).


PRELEGENCI

Mariusz Jędrzejko
Pedagog społeczny, socjolog, dr habilitowany, profesor na Wydziale Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSBiP, dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej, dyrektor Ośrodka Wsparcia dla dzieci z Zaburzeniami i Uzależnieniami w Józefowie, autor ponad 200 publikacji naukowych i popularno-naukowych, terapeuta
uzależnień w nurcie eklektycznym.

Sławomir Śliwa
Adiunkt na Wydziale Ekonomiczno-Pedagogicznym w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. Koordynator Kluczborskiej Szkoły Ćwiczeń (projekt partnerski z Gminą Kluczbork – liderem projektu i Regionalnym Zespołem Wsparcia Placówek Edukacji w Opolu) oraz Nyskiej Szkoły Ćwiczeń (projekt partnerski z Gminą Nysa – lider projektu i Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Nysie), doradca w zakresie kompetencji kluczowych w Opolskiej Szkole Ćwiczeń (projekt partnerski z Miastem Opole, Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Opolu) modelowych szkół ćwiczeń dla nauczycieli i studentów z województwa opolskiego. Koordynator uczelniany projektu Lepszy nauczyciel – lepsza szkoła. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i kilku książek m.in. z zakresu profilaktyki i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Tomasz Garstka
Psycholog, absolwent UW. Kiedyś zajmował się socjoterapią dzieci i młodzieży i psychoterapią psychoanalityczną dorosłych. Współpracuje z NGOs w szkoleniach nauczycieli oraz prowadzi zajęcia w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie. Jest autorem książki „Psychopedagogiczne mity. Jak zachować naukowy sceptycyzm w edukacji i wychowaniu” oraz współautorem (wraz z dr Andrzejem Śliwerskim z UŁ) książki „Psychopedagogiczne mity 2. Dlaczego warto pytać o dowody?”. Pierwszą wyróżniono (2016) a drugą nagrodzono (2019) w konkursie Książka dla Trenera organizowanym przez Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu. Od 2010 roku działa w stowarzyszeniu Klub Sceptyków Polskich, które popularyzuje naukowe myślenie krytyczne i popularyzuje rzetelną wiedzę w miejsce mitów w obszarach: psychologii, pedagogiki i leczenia.

Krystyna Maria Dąbek
Nauczycielka z ponad 30 letnim stażem pracy w szkole, nauczyciel konsultant, nauczyciel dyplomowany z II stopniem specjalizacji zawodowej,
innowator, autorka i współautorka programów nauczania oraz licznych publikacji metodycznych.

Teresa Kosiarek
Nauczyciel i wykładowca, socjolog, pedagog, edukator, trener, terapeuta. Liderka i promotorka myśli oświatowej, nowych idei i kierunków w polskiej edukacji.
Pasjonatka innowacyjnych rozwiązań w kształceniu dzieci i młodzieży. Zwolenniczka uczenia problemowego i konstruktywistycznego, opartego na
psychologii kognitywnej, doświadczaniu i działaniu, jako kluczowych dla osiągnięcia sukcesu przez dzieci. Od ponad 30 lat zajmuje się edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną, niestrudzona w pracy z nauczycielami, dyrektorami szkół, przedszkoli i wydziałami oświaty gmin, w różnych regionach Polski i za granicą, autorka programu metodycznego dla Centrum dziecka zdolnego w Kijowie, szkoleń dla dyrektorów oświaty kilku regionów Ukrainy. Współautorka licznych procesów transformacji i budowania strategii edukacyjnych. Prekursorka twórczego kształcenia. Autorka programu „Lekcje twórczości – twórcze rozwiązywanie problemów strategią uczenia (się) uczniów”, wpisanego w strategię edukacyjną miasta Wrocławia i Wodzisławia Śląskiego. Autorka i współautorka licznych publikacji i artykułów dla nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli, między innymi dla Wydawnictwa Didasko, Wolters Kluwer, Trendy (ORE), Meritum oraz konferencji i webinariów.

Agnieszka Balicka
Od 20 lat pracuje jako psycholog szkolny w Szkole Podstawowej w Krakowie, a od 6 lat również jako psychoterapeuta w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek Terapii”. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół psychoprofilaktyki i psychoedukacji, promocji zdrowia psychicznego, psychoterapii dzieci i młodzieży, tutoringu oraz doskonalenia kompetencji psychologiczno-pedagogicznych nauczycieli.

Monika Data
Absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Gdańskim, oligofrenopedagog. Aktualnie pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bytowie w Szkole Podstawowej dla uczniów z autyzmem. Od września 2014 r. certyfikowany trener programu Lions Quest. Prowadziła warsztaty
stacjonarne LQ “Sztuka dojrzewania” na terenie Polski; obecnie prowadzi warsztaty zdalne LQ “Sztuka dorastania”.


ZAPISY NA KONFERENCJĘ

Osoba do kontaktu: Hanna Sobiech – Dyrektor Programu Lions Quest Polska - h.sobiech@lions-quest.org.pl


Organizatorzy

              

AKTUALNOŚCI
LIONS QUEST
POLSKA

Archiwum

Każde dziecko potrzebuje:
stałej, dobrej relacji z troskliwymi i kochającymi dorosłymi,
bezpiecznego miejsca do nauki i dorastania,
zdrowego startu, by wieść zdrowe życie,
ważnych umiejętności nabywanych w efektywnym i atrakcyjnym procesie nauczania,
poczucia, że jest użyteczne społecznie.
I że jest kochane!

Rick Little twórca Quest International Międzynarodowy autorytet w sprawach młodzieży, założyciel International Youth Foundation
 
UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

Aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.